Kilpailujen idea

Historia ja esipuhe

 

Autohifikilpailuiden juuret ovat Yhdysvalloissa, missä ensimmäiset järjestöt loivat sääntökirjoja äänenlaatutapahtumille. EMMA perustettiin luomaan yhtenäinen taso äänenlaatukilpailuille Euroopassa ja yhtenäistämään erilaiset ympäri Eurooppaa käytössä olleet sääntökirjat.

EMMA International on maailmanlaajuinen kansallisten autohifijärjestöjen kattojärjestö, joka vastaa vuosittaisesta kansainvälisten päätuomarien koulutuksesta, sääntökirjan standardoimisesta ja kilpailuissa käytettävistä medioista.

EMMAn Internet-sivut sisältävät tärkeää äänenlaatukilpailuihin liittyvää tietoa. European Sound Pressure League (ESPL) ja EMMA Tuning ovat myös osa EMMAn kilpailumuotoja. EMMA Tuning on tarkoitettu kilpailumuodoksi tuunatuille autoille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhtenäisillä säännöillä. Tarkoituksena on löytää Euroopan Mestari, ei pelkästään äänenlaadussa, vaan myös auton suorituskyvyn sekä ulkoasun muutoksissa. Lisäksi ESQL on esitelty uutena kilpailumuotona.

Tätä EMMA-sääntökirjaa tehdessä on käytetty kaikkia viime vuosina kertyneitä kokemuksia, joita on saatu sekä kansallisilta kilpailuorganisaatioilta että kansainvälisistä kilpailuista. Näiden kokemusten pohjalta on luotu tasapuolinen ja kilpailijalle helpommin ymmärrettävä ja noudatettava sääntökirja.

EMMAn vilpitön toive on, että näitä sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä organisaation jatkuvista ponnistuksista autohifiteollisuuden tukemiseksi.

EMMAn tarkoitus

 

European Mobile Media Association (EMMA) tarkoitus on antaa toimintamallit itsenäisille kansallisille äänentoistojärjestöille kaikkialla maailmassa. EMMA laatii säännöt ja määritelmät äänenlaatu-, äänenpaine-, ESQL- ja EMMA Tuning -kilpailuille. EMMAn tarkoituksena on ylläpitää samantasoisia ja reiluja kilpailuja kaikissa jäsenmaissa ja edistää tällaisten tapahtumien kasvua. Tarkoituksena on järjestää kansainväliset mestaruuskilpailut tarjottavissa kilpailumuodoissa joka vuosi.

Tämän lisäksi EMMA kannustaa niin kilpailijoita kuin asentajiakin lisäämään tietämystään käyttämistään laitteista. Tämän tuloksena voidaan saavuttaa asennusten parempi laatu ja varmuus laitteiden optimaalisesta toiminnasta. Viime kädessä lopputuloksena on tyytyväinen kilpailija ja/tai asiakas.

Kilpailuiden haaste

 

EMMAn kilpailijoiden haasteena on rakentaa äänentoisto- tai multimediajärjestelmä, jolla päihittää auton akustiset ongelmat toistaa musiikkia ilman häiriöitä tai säröä ja saada musiikki kuulostamaan alkuperäiseltä ja / tai saavuttaa mahdollisimman suuri äänenpaine. Myös asennusten laatu arvostellaan.

Kilpailuhenki

 

EMMA perustettiin, koska kilpailijat halusivat selvittää kuka on paras Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Australiassa, Amerikassa tai koko maailmassa.

Nykypäivän korkeatasoiset autohifilaitteet pystyvät toistamaan ääntä niin luonnollisesti ja kovaa, ettei ääni kuulosta enää toistetulta. EMMA on huolissaan siitä, että jotkut ihmiset saattavat unohtaa, että kaikkein tärkeimmät välineet kuuntelukokemuksessa ovat omat korvat, jotka ovat haavoittuvaiset. EMMA ei halua harrastajien vahingoittavan korviaan kuuntelemalla musiikkia liian kovalla niin, että heidän kuulonsa heikkenee, eivätkä he pysty enää nauttimaan musiikista, jota niin paljon rakastavat.

Onnea matkaan!!

HUOMAUTUS

 

EMMA ei ole suoraan eikä epäsuorasti vastuussa mistään kilpailuautoille, laitteistolle tai muille tavaroille tapahtuneesta vauriosta tai katoamisesta missään EMMAn alaisuudessa järjestettävissä tapahtumissa. Lisäksi EMMA suosittaa kilpailijoita sekä yleisöä suojaamaan kuuloaan.

EMMA on rekisteröity tavaramerkki

 

Virallisten sääntöjen, arvostelukaavakkeiden ja muun tähän liittyvän materiaalin, CD:n, DVD:n, jaettavien äänitiedostojen kuten MP3 ja AAC, kopiointiin sekä tuotemerkin että logon käyttöön tulee olla lupa European Mobile Media Associationin omistajilta, Alexander Klettiltä ja / tai Peter Fuhrmannilta.